مواد شیمیایی دیگ بخار


برنامه جامع و پیشرفته برای بهسازی دیگ های بخار

به منظور راه اندازی سیستم های جوش آور استفاده از بازدارنده ها و مواد شیمیایی ضروری است. انرژی طیف وسیعی از مواد شیمیایی افزودنی در دیگ های بخار را ارائه میدهد که در انواع سیستم های دیگ بخار مورد استفاده قرار میگیرد.

محصولات ارائه شده در بخش دیگ های بخار شامل محصولات چند منظوره، ضد رسوب و ضد خوردگی ها، اکسیژن زداها، قلیایی کننده ها و افزودنی های سیستم های تهویه لجن و جریان میعانات میباشد .

 

Pre-Boiler Treatment Program/Oxygen Scavengers:

- Inorganic Oxygen scavengers 

- Organic Oxygen Scavengers

Internal Treatment:

- Phosphate-Polymer Program 

- Phosphates Program

- Coordinated Phosphate Program

- Congruent Phosphate Program

- Chelant-Phosphate Program

- Chelant-Polymer Program

- Phosphonates Program

- All Polymer

Condensate Treatment Program:

- Neutralizing amines

- Filming Amines

- Filming & Neutralizing Amines

 

 جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره مشخصات فنی محصولات و خدمات ، باما تماس حاصل فرمائید .