مواد شیمیایی بهسازی آب برج های خنک کننده  

 

برنامه جامع بهسازی شیمیایی مربوط به سیستم برج های خنک کننده باز تبخیری و بسته چرخشی

 مهندسین فنی و متخصصین با تجربه شرکت شیمیایی انرژی سمنان با تجهیزات بسیار پیشرفته آزمایشگاهی سیار و تجهیزات نظارت بر خوردگی و رسوب با بازدیدهای دوره ای منظم و یا طبق درخواست مشتریان جهت رفع مشکلات احتمالی ، نحوه اجرای برنامه بهسازی آب برج های خنک کننده را کنترل می نمایند.

شایان ذکر است کلیه تجهیزات کنترل خوردگی و رسوب به صورت رایگان در اختیار مشتریان شرکت شیمایی انرژی سمنان قرار میگیرد.

 

  مواد شیمیایی بهسازی آب برج های خنک کننده باز تبخیری

 - Advance zinc-phosphonate-polymer

 - Advance zinc-phosphate-polymer

 - Stabilized phosphate

 - Modified stabilized phosphate

 - All Organic

 - Phosphonates plus Zinc

 - Advance Polymer Phosphate Program

 - Molybdate Organic Program

 - All Polymer Program

باکتری کش های اکسنده و غیر اکسنده

  - Non-Oxidizing Biocides

 - Algicides

 - Bromine

مواد شیمیایی بهسازی آب برج های خنک کننده بسته و نیمه بسته

  - Nitrite Corrosion Inhibitor

- Molybdate Based Corrosion Inhibitor

- Molybdate-Polymer Corrosion Inhibitor

- Nitrite-Molybdate Corrosion Inhibitor

- Nitrite-Azole Corrosion Inhibitor

- Molybdate-Phosphate-Azole

- Silicate Based Corrosion Inhibitors

- Organic Oxygen Scavengers Plus Neutralizing Amines & Polymer

- Azole Treatment

- Non-Oxidizing Biocide Treatment

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره مشخصات فنی محصولات و خدمات ، باما تماس حاصل فرمائید .